Vandaag geopend 09:00 - 18:00

Winactie: maak een foto en win  €100,-

13 juli 2019 - 27 juli 2019

Zet jezelf tussen 13 en 27 jul op de foto in Winkelcentrum Sterrenburg en maak kans op € 100,- shoptegoed! 

Hoe doe je mee?

1. Maak een foto achter je favoriete figuur
2. Deel deze foto onder de speciale post op Facebook & Win!
2. Like WCsterrenburg op Facebook
3. De winnaar wordt bekend gemaakt op Facebook en krijgt € 100,- om te besteden in Winkelcentrum Sterrenburg.

Algemene voorwaarden

1. Deze winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Winkelcentrum Sterrenburg te Dordrecht.
2. De looptijd van de Actie is 13 juli 2019 tot en met 27 juli 2019. In deze periode vindt de Actie plaats.
3. De winnaars worden bekend gemaakt op Facebook op 29 juli 2019.

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers en fans van winkelcentrum Sterrenburg.
4. Deelnemers kunnen op Facebook een bericht achterlaten onder de post welke verwijst naar de actie.
5. De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk. 
6. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.

Medewerking/privacy
7. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Aansprakelijkheid
8. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan winkelcentrum Sterrenburg via, info@sterrenburg.nl waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen. 
9. Winkelcentrum Sterrenburg is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Slotbepalingen
10. Winkelcentrum Sterrenburg behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 
11. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico. 
12. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht. 
13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum Sterrenburg.
14. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.